Behandelaanbod

Door samen te werken voorzien we u snel van de juiste zorg

Oefentherapie CESAR

Tijdens de intake brengt de oefentherapeut uw persoonlijke situatie, dagelijkse activiteiten en uw bewegingsmogelijkheden uitgebreid in kaart. Het behandeltraject sluit zoveel mogelijk aan op uw hulpvraag, waar mogelijk en gewenst in overleg met uw (huis)arts of andere betrokken zorgverleners.

Gesuperficeerde looptraining bij sPav

De behandeling van perifeer arterieel vaatlijden door een gespecialiseerde Chronisch ZorgNet therapeut bestaat uit een traject gesuperviseerde looptherapie met leefstijlbegeleiding, zoals beschreven in de KNGF-richtlijn symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden. Dit is een intensief traject van een jaar. Het doel is om de loopafstand te vergroten, gerelateerde gezondheidsrisico’s te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Daarbij wordt rekening gehouden met andere aandoeningen van de patiënt (comorbiditeit) en/of andere beperkingen.
De patiënt wordt in de eerste periode 2 à 3 keer per week behandeld. Daarna neemt de frequentie van behandelingen geleidelijk af tot 1 keer per maand. De patiënt oefent ook thuis zelfstandig met bewegen. Tijdens de sessies met de fysio- of oefentherapeut wordt niet alleen fysiek getraind, maar wordt de patiënt ook begeleid naar een gezondere leefstijl.

Een Chronisch ZorgNet therapeut is uitgebreid getraind in motiverende gespreksvoering en veelal Rookstop coaching om deze gedragsverandering effectief te begeleiden.
De patiënt en therapeut bekijken samen hoe voldoende bewegen en een gezondere leefstijl op een prettige manier een plek kunnen krijgen in het dagelijks leven van de patiënt. Zo kan de patiënt ook na het beëindigen van de behandeling de voordelen van de behandeling vasthouden.
Chronisch ZorgNet therapeuten beschikken over het hulpmiddel KomPas om samen beslissen te ondersteunen en zo tot een passende behandeling te komen. KomPas geeft op basis van behandeldata van vergelijkbare patiënten een voorspelling van het te verwachten behandelresultaat.

Valpreventie 'In Balans'

Ook als u ouder wordt, wilt u zelfstandig de dagelijkse dingen kunnen blijven doen. Juist daarom is het belangrijk dat u zich veilig en vertrouwd voelt met uw lichaam. Met het beweegprogramma In Balans verbetert u uw spierkracht en evenwicht. De kans om te vallen wordt daarmee kleiner.
Bovendien leert u nieuwe mensen kennen in uw wijk en verbetert uw algehele conditie, zodat u langer de dagelijkse dingen kunt blijven doen, zoals boodschappen en bezoekjes aan familie.

parkinsonnet-logo-org
czn-logo-s-en-posters-logo-chronisch-zorgnet
logo_paramedisch_platform_nederland
SWA Alblasserdam

Samenwerkingsverbanden

Om u zo snel mogelijk te voorzien van de juiste zorg werken wij samen met diverse organisaties.

  • ParkinsonNet

  • Chronisch Zorgnet

  • Lokale dienstverleners

  • Paramedisch platform ZHZ

  • Stichting Welzijn Alblasserdam

Multidisciplinair

ParkinsonNet

Door de mens met parkinson centraal te stellen, samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines te verbeteren en expertise van zorgverleners te vergroten, faciliteert ParkinsonNet een optimaal netwerk van meer dan 3.700 parkinsonspecialisten.
Op deze manier draagt ParkinsonNet bij aan een hoogwaardige kwaliteit van zorg.

Chronisch Zorgnet

Chronisch ZorgNet is een landelijk kwaliteitsnetwerk van ruim 3500 eerstelijns zorgverleners (fysiotherapeuten, oefentherapeuten en diëtisten), die gespecialiseerd zijn in de behandeling van patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, longaandoeningen en osteoporose.
Als ideële stichting richt Chronisch ZorgNet zich op het continu verbeteren van de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen (o.a. passende zorg en zorginnovaties) en werken we nauw samen met beroeps- en patiëntenverenigingen.

Lokale samenwerkingen

Indien nodig werken we lokaal samen met;

Logopedie
Ergotherapie
Diëtist
Wijkverpleging
Huisarts
Casemanagement
Scroll naar boven