Parkinson

Een ziekte met vele gezichten

Parkinson is een enorm ingewikkelde ziekte die ontstaat in de hersenen, maar de manier waarop de ziekte zich uit is voor geen mens hetzelfde. Het treft mannen en vrouwen, jong en oud. Ieder van hen heeft zijn of haar eigen parkinson. Van trillende handen en depressies tot vastgenageld staan aan de vloer en geen initiatief meer tonen. De behandeling en begeleiding bij parkinson vragen om een hele specialistische en deskundige aanpak. Daarbij moet telkens opnieuw gekeken worden naar de behoeften en de wensen van degene met parkinson en hun naasten.

Parkinson en oefentherapie

Neurologische ziektes en aandoeningen kunnen pijn bij bewegen en problemen met ademen veroorzaken. De oefentherapeut kan helpen met dit soort neurologische klachten en beperkingen om te gaan.

In het kennismakingsgesprek worden uw klachten besproken. Daarna gaat u samen werken aan een betere conditie en het vinden van een goede balans tussen spanning en ontspanning. U leert hoe u kunt bewegen op een manier die minder belastend is voor uw lichaam en u krijgt advies over hulpmiddelen.

De oefentherapeut zorgt ervoor dat u alle houdingsoefeningen en bewegingsadviezen meteen kunt toepassen in uw dagelijks leven. Bijvoorbeeld bij het doen van werk, het huishouden of uitvoeren van hobby’s zoals sporten, tuinieren of klussen.

Op-maat-gemaakt oefenprogramma

Onder deskundige begeleiding van de oefentherapeut gaat u, in de praktijk én thuis, aan de slag met verschillende oefeningen gericht op:

Versterken van de spieren

Trainen van je evenwichtsgevoel (balans)

Verbeteren van uw houding en looppatroon

Verminderen van pijn

Leren ontspannen/ beter slapen

Verbeteren van de ademhaling

Stimuleren van de doorbloeding/ bloedcirculatie

Soepeler bewegen in het dagelijks leven

Zonder hulp voor jezelf kunnen zorgen

ParkinsonNet

Door de mens met parkinson centraal te stellen, samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines te verbeteren en expertise van zorgverleners te vergroten, faciliteert ParkinsonNet een optimaal netwerk van meer dan 3.700 parkinsonspecialisten.
Op deze manier draagt ParkinsonNet bij aan een hoogwaardige kwaliteit van zorg.

Scroll naar boven